Slider

Wsparcie Izby Pamięci Generała Kuklińskiego

Prawnym opiekunem izby jest Fundacja Józefa Szaniawskiego
 z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kanonia 20/22 m 13 (KRS 0000443664)

Środki na utrzymanie Izby prosimy wpłacać na numer konta PLN:
PL 07 1160 2202 0000 0002 4859 4315   Kod BIC (Swift) BIGBPLPW

Izbę Pamięci Gen. Kuklińskiego prowadzi Fundacja Józefa Szaniawskiego Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu
  Wiesław Wysocki

Członkowie Zarządu  Jan Żaryn, Andrzej Melak
Filip Frąckowiak – Fundator Fundacji, DYREKTOR MUZEUM