slajder na strone
slider główny
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Polemika z artykułem zawartym w tygodniku Przegląd

Niesprawiedliwy atak na generała Ryszarda Kuklińskiego w gazecie #Przegląd, w artykule pt. „Amerykanie planowali zrzucić na Polskę deszcz bomb atomowych”. Autor, pan Andrzej Szymański, opisuje amerykański dokument wojskowy „The Strategic Air Command Atomic Weapons Requirement Study for 1959”. Odtajniona analiza zawiera m.in. listę celów w ZSRR i Europie dla lotnictwa strategicznego USA na wypadek wojny, sugerując jakoby to Kukliński miał Amerykanom te cele wskazywać. Niestety autor nie uwzględnia, że generał Ryszard Kukliński nawiązał współpracę z wywiadem Stanów Zjednoczonych w roku 1972 a zatem nie mógł mieć wpływu na wymieniony w artykule dokument.

 Autor nie uwzględnia Deklaracji Intencji Kuklińskiego, skierowanej do Amerykanów w sierpniu 1972: „My, Polacy, należymy obecnie do obozu sowieckiego, ale nie był to nasz wybór, to zostało ustalone między wami, a Rosjanami i innymi krajami Układu Warszawskiego. W przypadku wojny, wojny obronnej, pozostaniemy z Rosjanami i innymi państwami Układu Warszawskiego. Jest to jednak mało prawdopodobny scenariusz przyszłego konfliktu wojennego w Europie. Nie chcemy natomiast uczestniczyć w żadnej wojnie agresywnej przeciwko NATO, przeciwko Zachodowi. Czy waszym zdaniem jest szansa nawiązania współpracy między Wojskiem Polskim, a siłami amerykańskimi stacjonującymi w Europie po to, by zapobiec wojnie, a w razie jej wybuchu, by pomóc w działaniach w polskim interesie narodowym?”

O tym, że Związek Sowiecki zrealizował swoje plany podboju części Europy, w tym Polski, autor w artykule nie napisał. Nie uwzględnił także kolejnych planów sowieckiego podboju całej Europy, wzdłuż jej północnego wybrzeża a także południowego. Te dokumenty są dostępne w muzeum Izba Pamięci Generała Kuklińskiego. Swoimi informacjami Ryszard Kukliński skłonił Stany Zjednoczonej do zmiany swojej doktryny wojskowej USA wobec Związku Sowieckiego aby właśnie uchronić Europę i Polskę przed wojną jądrową. Oznacza to, że Kukliński wręcz odmienił plany, których wzmocnienie sugeruje autor. Jednym z koronnych tego dowodów są stenogramy z negocjacji Reagan – Gorbaczow w Reykjaviku 1986 roku. Generał Kukliński przekazał także plany ofensywy sowieckiej i manewrów Armii Radzieckiej przy granicy PRL przed wprowadzeniem Stanu Wojennego. W celu uzupełnienia wiedzy o misji generała Ryszarda Kuklińskiego zapraszamy do naszego muzeum na Starym Mieście oraz do muzeum wirtualnego na www.generalkuklinski.com 

Z żalem zauważamy, że Onet Wiadomości w dyskusji nad historycznym bezpieczeństwem Polski, cytują w/w artykuł, nie uwzględnił innych opinii.

Strona Muzeum Zimnej Wojny dostępna jest pod adresem:

www.muzeumzimnejwojny.com